Fotografski natečaj

Ostanki preteklosti

Predstavi nam pozabljene zgodbe slovenske Istre, raznoliko kulturo in običaje, unikatne za našo regijo.

ostanki preteklosti

Fotografski natečaj

 4.4.2022 – 20.5.2022

Tematike fotografij

Tematika letošnjega fotografskega natečaja so »Ostanki preteklosti«. S fotografijami nam predstavi pozabljene zgodbe slovenske Istre, raznoliko kulturo in običaje, unikatne za našo regijo.

Nagrade

Strokovna komisija bo podelila nagrado prvim trem najboljšim fotografijam. Poleg tega, bo izbranih še 15 fotografij za licitacijo, katere zaslužek bo podarjen za dobrodelne namene.

1. mesto: 150€
2. mesto: 80€
3. mesto: 50€

Prva tri mesta dobijo tudi darilne bone pri Foto Belvedere.

Zahteve

- starost 15 do 35 let
- največ 2 fotografiji
- najmanj velikosti 2362 px x 3543 px
- obvezno razmerje 2:3, fotografije so lahko pokončne ali ležeče

Zato ne odlašaj, zgrabi fotoaparat ali telefon, ujemi trenutek in ga deli z nami,

da bomo skupaj lažje Pomagali otrokom v stiski!

Prijava na natečaj 2022Obvezno*
Obvezno*
Obvezno*
Obvezno*
Obvezno*Obvezno*
Opis naj bo dolg do 150 besed, v slovenskem in/ali italijanskem jeziku. Lahko vključuje naj informacije kje, kdaj in zakaj je bila fotografija posneta.Opis naj bo dolg do 150 besed, v slovenskem in/ali italijanskem jeziku. Lahko vključuje naj informacije kje, kdaj in zakaj je bila fotografija posneta.


Soglašam, da Rotary in Rotaract klubi uporabijo oddana avtorska dela (besedila, grafike in fotografije) za pripravo, javno objavo, distribucijo, promocijo in v druge namene. Dovoljujem tudi, da se oddano/-i avtorsko/-i delo/-i priredi in obdela glede na potrebe oblikovanja. Dovoljenje dajem za morebitno tiskanje, objavo na svetovnem spletu, intranetu ali v javnih objavah Rotary in Rotaract klubov ter v drugih elektronskih oblikah oziroma formatih. Dovoljenje dajem za neodplačan prenos oddanega avtorskega dela na Rotary in Rotaract klube. Prav tako soglašam s prenosom vseh materialnih in avtorskih pravic na sodelujoče Rotary in Rotaract klube.
Dovoljujem, da društvo Rotaract Portorož Koper pridobljene osebne podatke uporabi za namene izvedbe foto natečaja Slovenska Istra skozi tvoje oči. Osebne podatke bo društvo Rotaract Portorož Koper obdelovalo skladno z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov.

Če je gumb za oddajo prijave onemogočen, počakajte da se fotografije naložijo.
Pred oddajo preverite, da je fotografija/sta obe fotografiji uspešno naloženi.

Sponzorji

Organizatorji

Partnerji