Prijava na natečaj 2021Obvezno*
Obvezno*
Obvezno*
Obvezno*
Obvezno*Obvezno*
Opis naj bo dolg do 150 besed, v slovenskem in/ali italijanskem jeziku. Vključuje naj informacije kje, kdaj in zakaj je bila fotografija posneta.Opis naj bo dolg do 150 besed, v slovenskem in/ali italijanskem jeziku. Vključuje naj informacije kje, kdaj in zakaj je bila fotografija posneta.


Soglašam, da Rotary in Rotaract klubi uporabijo oddana avtorska dela (besedila, grafike in fotografije) za pripravo, javno objavo, distribucijo, promocijo in v druge namene. Dovoljujem tudi, da se oddano/-i avtorsko/-i delo/-i priredi in obdela glede na potrebe oblikovanja. Dovoljenje dajem za morebitno tiskanje, objavo na svetovnem spletu, intranetu ali v javnih objavah Rotary in Rotaract klubov ter v drugih elektronskih oblikah oziroma formatih. Dovoljenje dajem za neodplačan prenos oddanega avtorskega dela na Rotary in Rotaract klube. Prav tako soglašam s prenosom vseh materialnih in avtorskih pravic na sodelujoče Rotary in Rotaract klube.
Dovoljujem, da društvo Rotaract Portorož Koper pridobljene osebne podatke uporabi za namene izvedbe foto natečaja Slovenska Istra skozi tvoje oči. Osebne podatke bo društvo Rotaract Portorož Koper obdelovalo skladno z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov.
Če je gumb za oddajo prijave onemogočen, počakajte da se fotografije naložijo.
Pred oddajo preverite, da je fotografija/sta obe fotografiji uspešno naloženi.