Organizatorji

Rotaract

Začetki Rotaracta segajo v leto 1968, ko je bil prvič odobren kot uradni program rotarijskih klubov. V nekaj desetletjih je zrastel v eno največjih organizacij za mlade, z več kot 10.000 klubi in 200.000 člani po vsem svetu. Klubi Rotaract so del globalnega prizadevanja, da bi na svetu zavladala mir in mednarodno razumevanje. To prizadevanje se začne na ravni skupnosti, vendar njegov domet ne pozna meja. Rotaractovci imajo dostop do številnih virov Rotary International (RI) in Fundacije Rotary (The Rotary Foundation). Rotary International zagotavlja administrativno podporo, ki klubom Rotaract pomaga k uspehu. Tako kot rotarijci, se tudi člani


Rotaract klubov držimo načela štirih rotarijskih vprašanj:

  • Ali je res?
  • Ali je pošteno do vseh?
  • Ali bo spodbujalo prijateljstvo in dobro voljo?
  • Ali bo v dobrobit vsem udeležencem?

Cilji Rotaracta so zagovarjati strpnost in dobro voljo, poudarjati spoštovanje pravic, promovirati etična načela, zagotavljati priložnost za osebne in skupinske dejavnosti za delo v korist skupnosti ter nuditi pomoč ogroženim članom v družbi. Hkrati pa želi svojim članom ponuditi profesionalni razvoj in možnost za razvijanje vodstvenih sposobnosti.

Rotaract Klub
Portorož-Koper

Rotaract klub Portorož-Koper je bil formalno sprejet v Rotary International družino 24. 11. 2012. Klub sestavlja skupina prijateljev, ki jih združuje želja po druženju in prostovoljnemu humanitarnemu delu. Trenutno je v klubu 8 članov in 1 kandidat. Tekom let smo izpeljali že številne projekte, med katerimi smo najbolj ponosni na ICC Slovenia – Serbia, v katerem smo združili moči z Rotaract klubi iz Beograda in obiskali tamkajšnjo sirotišnico Zvečanska. Ne smemo pozabiti niti na naš dobrodelni odbojkarski turnir, za katerega upamo, da bo postal tradicionalen ali pa Beerfest, na katerem smo sodelovali z dobrodelno stojnico, na kateri smo zbirali sredstva za medicinsko odpravo Kenija 2020 in praznično obdarovanje Marelične hiše, ki nudi zavetje pomoči potrebnim otrokom in mladostnikom. Zelo radi pa roko podamo tudi botrskima kluboma pri njunih projektih, kot sta Rotary kamp in Tekmovanje Tartini.

Rotary

Rotary je svetovna družba, ki temelji na načelih prijateljstva med člani različnih poklicnih razredov in na izpolnjevanju obveze prisotnosti. Rotary želi biti družba izbrane elite. Noben posameznik si te oznake ne more dati. Lahko si za to le prizadeva s svojo človeško naravnanostjo, mišljenjem, vedenjem, delom in priznavanjem obstoječih vrednot. Velja temeljno načelo, da Rotary klub sam odloči, koga sprejme v svoje vrste. Na lastno željo ni mogoče postati član Rotarija. Člani Rotary klubov po svetu skrbijo za dobrodelne človekoljubne dejavnosti, v svojih poklicih vzpodbujajo visoka etična načela in merila ter pomagajo širiti dobro voljo ter mir na svetu. Rotarijci načrtujejo in uresničujejo zelo različne humanitarne, izobraževalne in kulturne programe, ki bogatijo življenje ljudi v njihovi ožji sredini in tudi v svetovni skupnosti. Poslanstvo Rotarija je “vzpodbujati in krepiti ideale nudenja pomoči kot temelja dragocenih podvigov”. 

 

Kadar Rotarijec o čem razmišlja, ali naj to naredi ali ne, se mora vselej vprašati:

  1. Ali je prav?
  2. Ali je pošteno do vseh vpletenih?
  3. Ali bo krepilo prijateljstvo in pripravljenost na nesebično delovanje?
  4. Ali bo koristilo vsem udeleženim?

Rotary Koper

V portoroškem klubu je že vrsto let tlela misel o ustanovitvi novega rotarijskega kluba na obali, konkretno v Kopru. Razmišljanja o novem klubu so slonela predvsem na prostorskih možnostih Kopra, ki skupaj s kraji v zaledju šteje več kot 60.000 prebivalcev. Z odločitvijo slovenskega pod distrikta, da se v Sloveniji pospeši ustanavljanje novih klubov zaradi ustanovitve samostojnega distrikta Slovenije, je pobuda ustanovitve kluba v Kopru dobila poseben zagon že poleti 2006, 27. 1. 2007 pa je klub uradno tudi sprejet v Rotary International.

Že od samega začetka so potekala redna tedenska druženja ob torkih v Garni hotelu Pristan z vnaprej dogovorjenim programom.

Koprski klub se lahko pohvali z že desetletje trajajočim projektom, ki je namenjen otrokom s posebnimi potrebami – Rotary kamp. Gre za enotedenske počitnice, namenjene rehabilitaciji otrok s posebnimi potrebami iz Slovenije in sosednjih držav. Poleg vseh potrebnih terapevtskih delavnic jim želijo omogočiti tudi brezskrbne počitnice in zabavo, kar si zasluži vsak otrok.

Rotary Portorož

Rotary klub Portorož je bil ustanovljen 23. decembra 1992, v mednarodno združenje Rotary International pa je bil sprejet 27. marca 1993 kot četrti slovenski klub. S tem so se aktivno vključili v uresničevanje lastnih ciljev in ciljev mednarodne organizacije.

Kot eden izmed najstarejših v Sloveniji, je portoroški klub pogosto tudi podpornik drugih ustanavljajočih se klubov. Boter je sledečim klubom: Rotary Čatež, Rotary Nova Gorica, Rotary Ajdovščina, Rotary Koper in soustanovitelj Rotaract kluba Portorož-Koper.

Redna srečanja Rotary kluba Portorož potekajo vsako sredo v Grand Hotel Portorož.

Največji projekt omenjenega kluba je zagotovo Tekmovanje Tartini, ki združuje glasbo in šport. Namen samega projekta je promocija kraja, kulturne prepoznavnosti in športne uspešnosti. Cilj je oblikovanje štipendijskega sklada, iz katerega se bo načrtno podprlo dva večja projekta sodelujočih partnerjev na področju kulture in športa ter vzpostavilo štipendiranje mladih nadarjenih in socialno ogroženih glasbenikov ter športnikov.

Sponzorji

Izoterm Plama

Izoterm Plama je inovativno, fleksibilno, tržno usmerjeno podjetje, ki z učinkovitimi rešitvami proizvodnje penjenega polietilena, ekološko nespornega izolacijskega materiala, oskrbuje trg Evrope z izdelki, ki poskrbijo za zaščito in občutek ugodja. S tem zadostujejo pričakovanjem kupcev, lastnikov, poslovnih partnerjev in zaposlenih ter prispevajo k čistejšemu okolju. Ključna vodila podjetja so profesionalnost, zanesljivost in kakovost ter profitabilnost. Zagotoviti želijo dolgoročni razvoj in uspešnost podjetja ter vzpodbudno delovno okolje za zaposlene. Tehnološki razvoj in rešitve sledijo najsodobnejšim primerljivim tehnologijam v svetu, izdelki pa s svojo kakovostjo ohranjajo zaupanje in prepoznavnost na trgih po vsej Evropi. S svojimi vrednotami, kot so odgovornost, proaktivnost, vztrajnost, inovativnost, timski duh, želijo ustvariti kompetentne zaposlene, ki so se sposobni profesionalno uveljaviti v globalnem poslovnem okolju.

Foto Belvedere

Podjetje Foto Belvedere je bilo ustanovljeno leta 1978 z glavno dejavnostjo fotografiranje oseb za osebne dokumente in izdelavo črno belih fotografij v lastnem laboratoriju.

V podjetju smo od samega začetka težili k iskanju novih trendov.

Postali smo prvi fotografski studio na območju Jugoslavije, ki je izdeloval barvne fotografije za osebne dokumente. Z leti smo našo dejavnost širili in se prilagajali potrebam in zahtevam trga.

Zavedamo se, da mora biti fotografija izdelana vrhunsko, saj ovekoveči pomembne življenjske trenutke ter obdobja.

Partnerji

Obalne galerije Piran

Obalne galerije Piran so osrednja ustanova na Primorskem s statusom pokrajinskega muzeja likovne umetnosti od začetka dvajsetega stoletja, ki izvaja svoje poslanstvo na likovni dediščini ter proučuje in predstavlja sodobno primorsko, slovensko in tujo produkcijo. Hranjeni umetnostni fond bogati slovensko likovno zakladnico. Obalne galerije Piran zbirajo arhivsko in dokumentarno gradivo v nacionalni fond likovne umetnosti, so tudi dokumentacijski, študijski, raziskovalni in izobraževalni center, namenjen raziskovalnim, študijskim in izobraževalnim potrebam. Obalne galerije Piran organizirajo raziskovalno delo na področju sodobne likovne umetnosti: iz zbranega gradiva oblikujejo stalne, občasne in tematske razstave s področja likovne umetnosti in drugih sorodnih področij v sodelovanju s strokovno usposobljenimi ustanovami. Obenem pripravljajo tudi mednarodne prireditve, sestanke, srečanja, seminarje, predavanja in strokovna potovanja.

Palčica Pomagalčica

Palčica Pomagalčica in dobrodelni škratki je dobrodelno društvo, ki je nastalo z vodilno mislijo »pomagati in deliti z nekom, je lepo«. Sam začetek je bil skromen – s polno škatlo, nato s polnim avtom in tudi avtodomom igrač, slaščic in toplih oblačil, s katerimi so obdarili kar 250 otrok. Tekom let so izpeljali številne humanitarne akcije, med najbolj znane pa zagotovo spadajo Zbiramo zamaške s Palčico Pomagalčico, od katere so zbrana sredstva namenili plačilu samoplačniških terapij otrokom, katerih starši tega stroška ne zmorejo kriti; ekološka dobrodelna akcija Zbiramo star papir, s katero so v pol leta zbrali več kot 17 ton papirja, pridobljena sredstva pa namenili otrokom iz socialno šibkejših družin; največji uspeh pa so doživeli z akcijo Podari življenje, prvotno namenjeno hudo bolnemu dečku Krisu, ki je za življenje potreboval 2.300.000,00 evrov, kasneje pa so z zbranimi 4 milijoni evri v letu in pol pomagali ne samo Krisu, ampak več kot 70 hudo bolnim otrokom širom Slovenije. Člani in članice društva so inspiracija mnogim, saj s svojo dobrodelnostjo neprestano premikajo meje mogočega.